FANDOM


Lwy sprawują rząd (Lions Over All) to piosenka śpiewana przez Zirę i Kiona w serialu Lwia Straż.

Pojawia się w odcinku ''Lwy ze Złej Ziemi'', gdy Zira próbuje zachęcić Kiona do sprzymierzenia się z nią przeciwko hienom.

Tekst

Wersja polska

Zira:
Bo każdy pragnie władzy
To niezaprzeczalny fakt
Oboje to czujemy
Też lwem jesteś wszak
Po prostu tak już jest
To weszło nam już w krew
Rządzi zwierzętami, kto?
Od zawsze wyłącznie lew
Połączmy nasze siły
Wspólnie dzielmy tron
Lwami się dumnie zwiemy
Lwy sprawują rząd!
Lwy sprawują rząd
Do przodu bez przerwy trą
Lwy sprawują rząd
Lwy ponad wszystko są
Zgnieciemy wszelki opór
Dorwiemy tchórzliwych wrogów
Tak już
Lwy sprawują rząd
Kion:
To co sugerujesz tu
W panowaniu to błąd
Przemoc oraz strach
Nie tak wygląda rząd
Zira:
Lecz gdy złączymy siły
Wspólnym będzie tron
Lwami się dumnie zwiemy
Lwy sprawują rząd
Lwy sprawują rząd
Do przodu bez przerwy trą 
Kion:
Chcę szlachetnym być
Zira:
Lwy sprawują rząd
Lwy ponad wszystko są
Kion:
W harmonii z resztą żyć
Zira:
Zgnieciemy wszelki opór
Kion:
Przyjaźń, szacunek
Zira:
Dorwiemy tchórzliwych wrogów
Kion:
Tym się kieruję
Zira:
Tak już
Lwy sprawują rząd

Wersja angielska

Zira:
There is no greater power
Than to rule over the land
We both have it inside us
It's here where we stand
My friend you know it's true
Look close and you will find
Ruling every animal
Is destiny for our kind
So if we're joined together
We will never fall
Lions must rule forever
Lions over all
Lions over all
No animal is more grand
Lions over all
It's why we rule the land
We crush any resistance
So enemies keep their distance
Lions
Lions over all
Kion:
If we do what you suggest
We'd be evil and cruel
Using force and threat
That is no way to rule
Zira:
But if we join together
We will never fall
Yes, lions must rule forever
Lions over all
Lions over all
No animal is more grand
Kion:
Stay noble and grand
Zira:
Lions over all
It's why we rule the land
Kion:
We must protect the land
Zira:
We crush any resistance
Kion:
Friendships and kindness
Zira:
So enemies keep their distance
Kion:
Will always find us
Zira:
Lions
Lions over all

Wideo

Lion Guard- Lions Over All - Zira & Kion Song

Lion Guard- Lions Over All - Zira & Kion Song

Piosenka- Lwy sprawują rząd - Lwia Straż

Piosenka- Lwy sprawują rząd - Lwia Straż